Алфавит

S BeaterSalam

00
  • Просмотров:  
  • Размер: 3,01 MB
  • Длительность: 3:17
  • Качество: 128
  • Дата релиза: 23-10-2022, 12:34
Слушать
Скачать

Текст песни
Salam Salam
ýene men aýlaýan
sesiňi eşitmäge
sesiňden ganmaýan

ýene-de ýene-de aýlaýan saňa
näz ede näz ede aýnaýaň maňa
goýmasana entek gaty ir daňa
näme boldy birden gowy gürleşip otyrdyk ýaňam

ýok sensiz meň halym ýaman
ýakymly sesiň süýjüje ýaňak
bir gün eşitmesem doljak bolýar bu damak
meň hassa halyma seň sesiň tiz kömek

her agşam her irden
her gündiz her gije
sesiň ýetenok ýetmez ol hiç hem
ýene ýene jaň edip günde diýjek

Salam Salam
ýene men aýlaýan
sesiňi eşitmäge
sesiňden ganmaýan

aglap gözüň ýaşdan dolsa-da
sesiň owadan ukyda bolsa-da
sowuk buz gaýmakdan gyrylsa-da
hemme zat diýdim bol yrylsana

sesiňe bal bolaýyn, ýoldaş hem ýan bolaýyn
söýýäniňi al boýun, soýjak men bir baggoýun
çalaja meni bir inde, bolmanda bir sapar günde
bolmasa günüm meň gün däl, aýtsana näme meň günäm

senden başga aý ýok
söýgiň bolmaz aýbow
içiň gyssa aýlow
seň sesiňe başga taý ýok

her agşam her irden
her gündiz her gije
sesiň ýetenok ýetmez ol hiç hem
ýene ýene jaň edip günde diýjek

Salam Salam
ýene men aýlaýan
sesiňi eşitmäge
sesiňden ganmaýan
Комментарии
Добавить